Geschiedenis

De geschiedenis van de “challenge coins” gaat bijna honderd jaar terug en begint in Amerika. Ieder legeronderdeel tot op compagniesniveau heeft een eigen logo. De commandant van zijn onderdeel liet vaak een “challenge coin” maken voor zijn manschappen om daarmee het saamhorigheidsgevoel van zijn compagnie te versterken. Al gauw volgden onderdelen van de marine, de luchtmacht en de kustwacht. Langzamerhand ontstond de traditie dat iedereen altijd zijn coin bij zich had als “Teken van Verbondenheid” met zijn onderdeel. Nog iets later werd een speciaal ritueel aan de coin verbonden: “wanneer tijdens het stappen een militair zijn coin op de bar liet rinkelen (de challenge) de ander eveneens zijn coin moest kunnen laten zien. Kon hij dit niet dan moest hij het drankje betalen, kon hij dit wel dan betaalde de uitdager”. Nog weer later werden coins ingevoerd bij de brandweer, politie en andere organisaties, sportclubs, heraldiek, studentenverenigingen enz. Tegenwoordig hebben zelfs bedrijven een eigen coin die ze vooral gebruiken als een bijzonder relatiegeschenk. In Amerika zijn inmiddels miljoenen coins gemaakt en vanzelfsprekend bestaan er daarom vele verzamelaars van “challenge coins”. Bijna onnodig te zeggen dat sommige coins daar soms duizenden dollars op kunnen brengen.